skip to Main Content

ОБЯВЛЕНИЕ за отдаване под наем на част от имот на бул. „Черни връх“ № 27

Район „Лозенец“ – СО на основание чл. 31, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси и в изпълнение на Заповед № СОА22-РД09-1467/26.08.2022 г. на кмета на Столична община Обявява конкурс за отдаване под…

Read More

ОБЯВЛЕНИЕ за отдаване под наем на част от имот на бул. „Черни връх“ № 41

Район "Лозенец" - СО на основание чл. 31, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси и в изпълнение на Заповед № СОА22-РД09-1467/26.08.2022 г. на кмета на Столична община обявява конкурс за отдаване под…

Read More
Back To Top