skip to Main Content

9 февруари 2024: забранен престой и паркиране на ул. „Миджур“

Във връзка със заснемането на рекламен клип на „Yettel“ се забранява престоят и паркирането по ул. „Миджур“, между ул. „Стрелча“ и ул. „Янко Софийски Войвода“, на 9 февруари 2024 г. Паркоместата ще бъдат използвани от екипа на продуцентска компания „Пуш Пул“ ООД.

Back To Top