skip to Main Content

ГРАФИК ЗА ПРИЕМАНЕ НА ИЗБОРНИТЕ КНИЖА И МАТЕРИАЛИ ОТ ЧЛЕНОВЕТЕ НА СИК - 04.11.2023Г.

ДЕМОНСТРАЦИЯ НА МАШИННО ГЛАСУВАНЕ

24 октомври 2023

Във връзка с предстоящите избори за общински съветници и за кметове, насрочени за 29 октомври 2023 г., по инициатива на Централната избирателна комисия, Общинската избирателна комисия и Район „Лозенец“, гражданите ще имат достъп до демонстрационна машина за гласуване от 11:00 ч. до 16:30 ч. и на 26 и 27 октомври 2023 г. в Клуба на пенсионера, ул. „Развигор“ 1-3.

 Заповядайте!

ОБУЧИТЕЛЕН КЛИП ОТ ПРОВЕДЕНО ОБУЧЕНИЕ НА СИК И ОБРАЗЦИ НА ПРОТОКОЛИ НА СИК

ОБУЧЕНИЕ НА СИК

12 октомври 2023

Във връзка с предстоящите избори за общински съветници и за кметове, насрочени за 29. 10. 2023 г., обучението на членовете на секционните избирателни комисии, организирано от ОИК, ще се проведе на 21 октомври 2023 г. (събота) от 15:00 ч. в зала Арена Армеец. С оглед по-добра организация на процеса, следва всички членове на СИК да бъдат на локацията в 14.00ч.

ГЛАСУВАНЕ С ПОДВИЖНА ИЗБИРАТЕЛНА КУТИЯ

2 октомври 2023

ЗАЯВЛЕНИЕТО за гласуване с подвижна избирателна кутия се подава не по-късно от 14 дни преди изборния ден – 14.10.2023 г. от избиратели с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение и желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия.

Когато избирателят не е подал ЗАЯВЛЕНИЕ в указания по-горе срок, може да гласува с подвижна избирателна кутия, ако заяви това не по-късно от 5 дни преди изборния ден – 23.10.2023 г. и при условие, че на територията на населеното място е назначена подвижна секционна комисия.

ЗАЯВЛЕНИЕТО трябва да е саморъчно подписано и може да бъде подадено от упълномощено лице или изпратено по пощата, факс или електронно заявление със същото съдържание през интернет страницата на органите по чл. 23, ал. 1 ИК (съответната общинска администрация) по постоянния адрес или по настоящия адрес, когато е подадено заявление по чл. 36 ИК за гласуване по настоящ адрес и лицето е вписано в избирателния списък по настоящия му адрес.

Заявлението можете да изтеглите и ТУК:

https://lozenets.eu/wp-content/uploads/2023/10/Приложение-17-МИ-Заявление-за-гласуване-с-ПИК-чл.-37-ИК-1.doc

ЕЛЕКТРОННИ УСЛУГИ ПРЕЗ МЕУ

21 септември 2023 

През електронната страница на Министерство на електронното управление гражданите имат достъп до следните услуги:

3303 Вписване в избирателния списък по настоящ адрес
https://egov.bg/wps/portal/egov/dostavchitsi+na+uslugi/obshtinski+administratsii/unificirani+uslugi/3303

3304 Вписване в списъка за гласуване с подвижна избирателна кутия
https://egov.bg/wps/portal/egov/dostavchitsi+na+uslugi/obshtinski+administratsii/unificirani+uslugi/3304

3305 Вписване в избирателния списък
https://egov.bg/wps/portal/egov/dostavchitsi+na+uslugi/obshtinski+administratsii/unificirani+uslugi/3305

3306 Отстраняване на непълноти и грешки в избирателния списък
https://egov.bg/wps/portal/egov/dostavchitsi+na+uslugi/obshtinski+administratsii/unificirani+uslugi/3306

3307 Изключване от Списъка на заличените лица
https://egov.bg/wps/portal/egov/dostavchitsi+na+uslugi/obshtinski+administratsii/unificirani+uslugi/3307

3308 Изключване от Списъка на заличените лица на избирател, заявил, че ще гласува извън страната
https://egov.bg/wps/portal/egov/dostavchitsi+na+uslugi/obshtinski+administratsii/unificirani+uslugi/3308

КОНСУЛТАЦИИ

15 септември 2023

В уведомление от 15 септември 2023 г. и писмо до политическите партии и коалиции Константин Павлов, кмет на Район „Лозенец“ – СО, обяви датата за провеждане на консултации за сформиране съставите на секционните избирателни комисии:

ден: 20 септември 2023, сряда

час: 14:00

място: бул. „Васил Левски“ № 2, Заседателна зала, 7 ет.

4 август 2023

С Указ № 146 от 31 юли 2023г., Президентът на Република България насрочва избори за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.

Back To Top