skip to Main Content

11-12 май: ограничени парко-места и организация на движението на ул. „Миджур“ и ул. „Света гора“

Във връзка с провеждане на снимки за рекламен клип, Столична община, с Решение № 320 на Столичен общински съвет, разрешава паркирането и престоя, както и организация на движението на продукцията „Айкън Филмс София“ ООД на ул. „Миджур“ между ул. „Света гора“ и ул. „Янко Софийски войвода“ от 06.00 ч. до 18.00 ч. на 11.05.2024 г. и от 07.00 ч. до 19.00 ч. на 12.05.2024 г., както и на ул. „Света гора“, в участъка между ул. „Криволак“ и ул. „Кръстьо Сарафов“ от 06.00 ч. до18.00 ч. на 11.05.2024 г. и от 07.00 ч. до 19.00 ч. на 12.05.2024 г., задължавайки Организатора („Айкън Филмс София“ ООД) да предприеме мерки за охрана, за да осигури спазване на действащото законодателство и разпоредбите на СОС по отношение на опазване на обществения ред; да вземе мерки за ограничаване нивата на шума; да информира гражданите чрез съобщения с указани дати час въведените забрани за престой и паркиране най-малко 48 часа преди началото на мероприятието.

Back To Top