skip to Main Content

Ясли и Детски градини

Адреси и телефони за връзка с яслите и детските градини разположени на територията на района

 Детска градина № 19  „Света София“   
бул.”Хр. Смирнински” № 36
Директор – Афродита Ильовска
тел. 02/866 12 30
cdg_19svetasofia@abv.bg

Детска градина № 111 „Корабче“ 
ул.”Кораб планина” № 42
Директор – Богдана Иванова
тел. 02/862 31 48
cdg_11@abv.bg;

Детска градина № 141 „Славейкова поляна“ 
ул.”Света гора” № 32
Директор – Бойка Стефанова
тел. 0878709152
dg141@abv.bgcdg_141@abv.bg

Логопедичен център към Детска градина № 141“
бул. „Свети Наум“ № 22
Директор – Бойка Стефанова; зам.-директор Светла Игнатова
тел. 02/866 21 97
dg141@abv.bg;  cdg_141@abv.bg

Детска градина № 166 „Веселушка“
ул.”Горски пътник” № 23
Директор – Мaлинка Петрова
тел. 02/866 22 71
cdg_166@abv.bg;  dg166@abv.bg;

Детска градина № 174 „Фют“ 
ул.”Мала планина” № 36
Директор – Гергана Цанкова
тел. 02/862 10 90
g_tsankova@mail.bg;   fut174@abv.bg

Детска градина  № 175 „Слънчеви лъчи“
ул. Тодор Чипев, № 1
Директор – Виолета Гълъбова
тел. 0884 801 589
odz175@abv.bg;  info@dg175.eu

Детска градина № 192 „Лозичка“
ул.”Розова долина “ № 12А
Директор – Гергана Цанева
тел. 866 13 58
cdg92@abv.bg;  dg192@abv.bg

Детска градина № 193 „Славейче“
ул.”Кап. Тодор Ночев” № 30
Директор – Катя Цолова
тел. 862 30 49
cdg_93@abv.bg;  dg193@abv.bg

Детска ясла № 23   
ул. „Ралица” №4
Директор – Григорова
тел. 02/ 866 17 62; 866 55 74

Back To Top