skip to Main Content

Училища

Информация за училищата разположени на територията на района

21 СУ „Христо Ботев”
чуждоезиково обучение
635 ученици
Ул. „Люботрън” № 12
Директор – Мая Ангелова
тел. 02/862 60 88; 02/962 46 89
e-mail: sou21@abv.bg
http://www.21coy.com

35 СЕУ „Добри Войников”
засилено чуждоезиково обучение на немски, френски, руски и английски език,
1160 ученици
Ул. „Добри Войников” № 16
Директор – Анна Калчева
тел. 02/866 10 60; 02/866 13 71
e-mail: sou_35@abv.bg
http://www.lhs35.interbgc.com

107 ОУ „Хан Крум”
филиал на Национална природоматематическа гимназия „Акад. Л. Чакалов”,
615 ученици
Ул. „Димитър Димов” № 13
Директор – Данко Калапиш
тел. 02/866 20 29; 02/866 20 29
e-mail: ou107@abv.bg

120 ОУ „ Г. С. Раковски”
разширено изучаване на изобразително изкуство и английски език,
552 ученици
ул.”Папа Йоан Павел II“ №7
Директор – Цветанка Тонева
тел. 02/866 56 80; 02/866 25 93
ou120@abv.bg

 

122 ОУ „Николай Лилиев”
ранно чуждоезиково обучение по английски език, втори чужд език на гимназиален етап-  руски,
306 брой ученици
Ул „Презвитер Козма” № 2
Директор – Ивета Германова
тел. 02/865 03 74; 02/866 49 95
e-mail: ou_122@abv.bg
 http://www.122ou.com

139 ОУ „Захарий Круша”
разширено изучаване на изобразително изкуство и английски език,
295 ученици
Ул. „Димитър Хаджикоцев” № 44
Директор – Румяна Дончева
тел. 02/866 77 41; 02/866 77 41
e-mail: zaharikru6a@abv.bg

НПМГ „Акад. Л. Чакалов”
лицей към Софийския университет „Климент Охридски”,
1040 ученици    Ул. „Бигла” № 52
Директор – Ивайло Ушагелов
тел. 02/862 29 66; 02/862 83 63
e-mail: npmg_sofia@abv.bg
http://www.npmg.org

Софийска гимназия по строителство, архитектура и геодезия „Христо Ботев”

подготвя специалисти в областта на строителството,
архитектура, геодезия, водно и парково строителство
Бул. „Евлоги Георгиев” № 34
Директор – инж. Дончева
тел. 02/866 12 71; 02/866 12 71
e-mail: sgcag_botev@abv.bg
 http://www.sgcag.info

Национална финансово-стопанска гимназия
професионално обучение по икономика и мениджмънт
Ул. „Розова долина” № 1
Директор – Мая Гешева
тел. 02/866 13 09; 02/866 20 13
e-mail: dir@nfsg.online.bg
http://www.nfsg.online.bg

Професионална гимназия по облекло „Княгиня Мария Луиза”
моделиране, конструиране и технология на облеклото
Бул. „Черни връх” № 37
Директор  – Паолина Костова
тел.02/ 862 22 85; 02/862 88 84
e-mail: pgo@abv.bg
http://www.pgo-m-luiza.hit.bg

VI помощно училище
63 ученици
Ул. „Русалийски проход” № 12
Директор – Христина Владимирова
тел.02/ 862 11 83
e-mail: pu62006@abv.bg

ЧОУРЧО „Българско школо” и ЧЦДГ „Слънчево зайче”

частен учебен комплекс с ранно чуждоезиково обучение
169деца
ул.“Екатерина Ненчева“ №1
Директор – Евгения Елмазова
тел.  02/868 73 38; 02/868 73 38
e-mail: bylgarskoshkolo@abv.bg
 http://www.bgshkolo.com

Софийска духовна семинария „Свети Йоан Рилски”
ул. „Велчова завера” №2
Директор – Архимандрит Пахомий
тел. 02/868 01 44; 02/868 00 70
e-mail: seminaria@abv.bg
 http://www.sofia-seminaria.org

Гимназия по охрана и сигурност „Свети Георги Победоносец”
ул.”Богатица” №10
Директор – Илка Алексиева
тел. 02/963 08 85; 02/963 00 99
e-mail: bs_institute@abv.bg
 http://www.security-school-bg.com

Back To Top