skip to Main Content

Ученически патрули в действие

Днес, 16 декември 2015 г. се проведоха открит урок и практически упражнения по безопасност на движението с учениците от IV в и VII Г клас от 120 ОУ „Георги С. Раковски” и учениците от подготвителната група, I а и ученическите патрули от VI а клас от 139 ОУ „Захарий Круша”. Темата е „Сами деца на пътя през зимата” и пресичане на регулирано и не регулирано кръстовище и пешеходна пътека тип „Зебра”.

Дейностите са продължение на проекта на район „Лозенец”, в партньорство с „НАЦИОНАЛЕН КЛУБ БИ-БИТ” – „ОБИЧАЙ ЖИВОТА! – спазвай правилата за безопасно движение”, финансиран от Съвета по безопасност на движението на децата в София, по който бяха сформирани ученически патрули.
Учениците с ентусиазъм показаха своите знание на практика, как се пресича правилно и безопасно, спазвайки правилата и пътните знаци. Добрата подготовка от техните учители госпожа Анелия Памукчиева от 120 ОУ, госпожа Наталия Стоева и Дора Стоименова от 139 ОУ доказа своите положителни резултати.

За доброто представяне на участниците заместник-кметът на район „Лозенец” – господин Хрисимир Русев, началника на отдел „Образование, култура, спорт и екология” – Рени Дренкова и председателя на „НАЦИОНАЛЕН КЛУБ БИ-БИТ” – Магдалина Дерменджиева раздадоха грамоти.

С днешната изява се доказа устойчивостта на проекта, работата с ученическите патрули и резултатите от съвместната ни дейност с нашите партньори.

Проявите се отразиха по телевизия Bulgaria ON AIR.

 

Back To Top