skip to Main Content

УДЪЛЖАВА СЕ СРОКА ЗА ПОДАВАНЕ НА ОФЕРТИ ЗА ОБЯВЕНИ КОНКУРСИ

На основание чл. 31, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси и Заповеди № РД-09-166/07.05.2015 г. на Кмета на район „Лозенец” се удължава срока за подаване на оферти за конкурсите, както следва:

1.Част от тротоар пред 35-то СОУ „Добри Войников” и ул. „Крум Попов” за поставяне на 1 бр. модулен  павилион по типов проект с площ 9 кв.м., по  позиция № 4, съгласно схема № 6 за продажба на пакетирани нехранителни стоки.

2.Част от тротоар пред 35-то СОУ „Добри Войников” и ул. „Крум Попов” за поставяне на 1 бр. модулен  павилион по типов проект с площ 9 кв.м. , по  позиция № 5, съгласно схема № 6 за книжарница и канцеларски материали.

Краен срок за представяне на оферти: до 17.00 ч. на 28.05.2015 г., ет. 2, деловодство на районната администрация.

Гаранция за участие: 100.00 лв. в касата на районната администрация в срока, определен за представяне на офертите.

Цена на конкурсната документация: 20.00 лв.

Конкурсната документация се заплаща на касата на район „Лозенец” – гр. София, бул. „В. Левски” № 2 – всеки работен ден от 8.30. до 17.00 ч. и се получава от деловодство – ет. 2.

Back To Top