skip to Main Content

Удостоверение за идентичност на административен адрес (при промяна в наименованието на улицата)

Необходими документи Срок Цена Формуляр
1. Заявление;
2. Документ собственост,разрешение за ползване,други документи ,удостоверяващи промяната/при необходимост/;
3. Документ за платена такса;
14 дни 3.50 лв. Заявление
Back To Top