skip to Main Content

УВЕДОМЛЕНИЕ за инвестиционно предложение

за изместване на съществуваща улична канализация, преминаваща през двора на ДГ 193 „Славейче“

CCF_000194
Back To Top