skip to Main Content

УВЕДОМЛЕНИЕ за инвестиционно намерение

за изграждане на разпределителни газопроводи, газопроводни отклонения и съоръжения за захранване на консуматори по опис, разположени на териториите на район „Лозенец“ и район „Триадица“

CCF_000170
Back To Top