skip to Main Content

СЪОБЩЕНИЕ

С настъпването на пролетта и повишаването на температурите започва почистването на вилни имоти, дворове, къщи и междублокови пространства от изсъхнали треви, листа, клони и отпадъци. Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ предупреждава за опасност от пожари, ако събраната така растителност се пали безконтролно. Наглед безобидни тези запалвания могат да предизвикат големи пожари, които да отнемат човешки животи, да засегнат сгради, земеделски и горски насаждения.

За повече информация:

Съобщение от ГД ПБЗН_20220406_132855
Back To Top