skip to Main Content

Съобщение по повод 2 юни 2022 г.

С Решение № 211/31.05.1993 г. на Министерския съвет на Република България, 2-ри юни е обявен за Ден на Ботев и на загиналите за свободата на България. В тяхна памет на 02 юни 2022 г., точно в 12:00 ч., в продължение на две минути, ще звучи акустичният сигнал „Въздушна опасност”, в изпълнение на Наредбата за условията и реда за функциониране на Националната система за ранно предупреждение и оповестяване на органите на изпълнителната власт и населението при бедствия и за оповестяване при въздушна опасност и на Заповед № СОА22-РД09-932 от 17.05.2022 г. на Кмета на Столична община,  която нарежда между 11:40 ч. и 12:30 ч., същия ден, провеждането на тренировка по задействане на сиренно-оповестителната система на страната на територията на Столична община.

Back To Top