skip to Main Content

СЪОБЩЕНИЕ НА „ТОПЛОФИКАЦИЯ-СОФИЯ“ ЗА ВЪЗНИКНАЛА АВАРИЯ

“Топлофикация София” ЕАД уведомява своите клиенти, че за отстраняване на авария на топлопровод е спряно топлоподаването към клиентите в района на ул. „Свети Наум”, ул. „Милин камък”, ул. „Крум Попов”, бул. ”Драган Цанков”, бул. „Евлоги и Христо Георгиеви”. Незабавно е ъздадена е необходимата организация и ще се работи до възстановяване на топлоснабдяването.
Засегнати са следните сгради:

Ул. „Криволак”№№ 1,8,9,9А, 10,11, 13,14,16,17,24;

Ул.”Миджур” №№ 2,6,8,11,13;

Ул.”Цанко Церковски” №№ 49,51;

ул.”Янко Софийски войвода” №№ 10,14,15,19,21,22,23,24;

бул.”Христо Смирненски” №№ 7,9,13,23,29,45,46,47,48, 49, 50, 52,52А, 53,54, 60, 72,74,74А78;

ул. „Свети Наум” №№ 43,45,47,49;

ул.”Бряст” №0 1,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,18,20,22;

пл.”Велчова завера” №1;

ул.”Вишнева” 0031719111,12,14,16;

ул.”Арх. Йордан Миланов” 00 8,10,12,14,16,18,20,26,38,40,46,50;

ул. „кр.Сарафов”00 1,2,3;

ул. „Света гора” №№15,17,20;

“Топлофикация София” ЕАД поднася своите извинения на засегнатите клиенти за причиненото неудобство.

Пресцентър “Топлофикация София” ЕАД

<<<ВИЖ ОРИГИНАЛНОТО СЪОБЩЕНИЕ>>>

Back To Top