skip to Main Content

СЪОБЩЕНИЕ НА „ТОПЛОФИКАЦИЯ – СОФИЯ“ ЗА АВАРИЯ НА ТОПЛОПРОВОД–8.11.2016 г.

„Топлофикация София” ЕАД уведомява своите клиенти, че поради авария на главен топлопровод е прекъснато топлоподаването към следните сгради: ул. „Козлодуй”№ 21; ул. „Дунав”№№ 73,75,77, 81,82,88, ул. „Родопи”№ 68, ул.”Тимок”№№ 20,26,28,39,43,63, ул. „Г.С.Раковски” №№ от 13 до 18, ул. „Панагюрище” №№ от 27 до 34, бул. „Сливница”№№ от 202 до 212, бул.”Васил Левски”№ 135, Болница „Р. Ангелов”, ИХТ, „Мраз” АД, Централни гробища и Гараж-3.

Във връзка с отстраняването на аварията е възможно да има временни колебания в топлоподаването към клиентите в района на : бул. „Мария Луиза”, ул.”Козлодуй”, бул. „Сливница”, пл. „Сточна гара”, бул. „Данаил Николаев”, ул. „Милко Бичев”, бул. „Евлоги и Христо Георгиеви”, както и в района на: бул. „Драган Цанков”, ул. „Цанко Церковски”, ул. „Милин камък”, ул. „Кръстьо Сарафов”, ул. „Т.Търновски”, бул. „Свети Наум”, бул.”Фр.Нансен”, бул. „Патриарх Евтимий”, ул. „Княз Борис І”, ул. „Алабин”, ул. „Гурко”, ул. „Г.С.Раковски”, ул. „Козлодуй” и бул. „Конст. Стоилов”.

Създадена е необходимата организация за отстраняване на аварията и ще се работи непрекъснато до възстановяване на топлоснабдяването.

“Топлофикация София” ЕАД поднася извинения на засегнатите клиенти.

Пресцентър “Топлофикация София” ЕАД

 

Back To Top