skip to Main Content

Съобщение на “Топлофикация София” ЕАД

Планирани участъци за реконструкции от топлопреносната мрежа в район „Лозенец“.

Описание

Карта

 

Back To Top