skip to Main Content

Съобщение на “Топлофикация София” ЕАД за авария на топлопровод

“Топлофикация София” ЕАД уведомява своите клиенти, че поради аварии на топлопроводи е прекъснато топлоподаването към клиентите от няколко района, включително по ул. „Якубица”, бул. „Н.Вапцаров”, ул.”Трепетлика”, ул. „Кричим”.

Незабавно е създадена необходимата организация и ще се работи  до възстановяване на топлоснабдяването.

„Топлофикация София” ЕАД поднася своите извинения на засегнатите клиенти.

За повече информация: 0700 11 111 или на сйата на дружеството.

Back To Top