skip to Main Content

Съобщение на „Топлофикация – София“ ЕАД за възстановено топлоподаване

Уважаеми клиенти от квартал ”Лозенец”,
Във връзка с ремонтите, които се извършват по мрежата на „Топлофикация София” ЕАД в район „Лозенец”, Ви уведомяваме, че фирмите-изпълнители на обектите след завършване на част от последния етап на реконструкциите в квартала възстановиха подаването на топла вода към част от клиентите на следните обекти:

2 септември – ул. „Кричим” №№ 67, 69; ул. Бигла” №№ 41,60,62 и ул. „Кораб планина” №64;

3 септември – ул.”Златовръх” №63 /бл. 69, вх. А, Б/, № 53, №71; бул. „П.К.Яворов” № 50-56, вх.А,Б;№58; ул. „Бигла” №№ 21А, 23А, 25 вх. А, Б;

4 септември – ул. Бигла № 47

Топлопреносната мрежа в кв. Лозенец е с обща дължина 41 км. и е построена през 70 години на миналия век. Компанията предприе спешната рехабилитация на 12-те км. тръби, които са най-амортизирани и подмяната им не търпеше повече отлагане, поради чести аварии през миналия отоплителния сезон. Ремонтите дейности бяха затруднени от обективни обстоятелства – поради тесните улици обаче имаше места, на които беше трудно да се вкара тежка техника и на обектите се работеше с малки машини или ръчно, екипите не бяха допускани в частни имоти, когато трасето минава през тях. Въпреки направената предварителна организация на движението имаше собственици на автомобили, които продължаваха да паркират на затворените за ремонти улици и да пречат на строителните машини,. Предвид остарялата мрежа изникваха непредвидени аварии на канализационната система и т.н. Това са само част от причините, поради които се наложи удължаване на сроковете за строително- монтажните дейности в квартала. Въпреки това топлоподаването вече е възстановено в 95% от сградите в кв. „Лозенец”, работи се и по възстановяване на прилежащата инфраструктура. Сега, обаче, усилията на фирмите-изпълнители са насочени към приключване на ремонтите дейности за последните етапи на обектите.

В качеството си на възложител „Топлофикация София” ЕАД е наложила предвидените в договорите финансови санкции за фирмите-изпълнители, които са допуснали закъснения от утвърдените графици на обектите. Компанията извършва строг контрол върху качеството на изпълнение на ремонтните работи – полагане на тръби, заварки, възстановяване на обектите, като при установени нарушения се налага коригиране на пропуските и това също е сред причините за удължаването на някои срокове за пускането на топлата вода към абонатите. Допуснатите отклонения от нормите за качествено изпълнение също се санкционират финансово.

Съгласно ангажиментите, поети от фирмите-изпълнители на обектите от топлопреносната мрежа в столицата, възстановяването на уличните и тротоарни настилки ще се извършва до 15 септември, а на тревните площи, както и окончателното почистване на обектите – до 30 септември.

Уважаеми клиенти,

Благодарим Ви за търпението и още веднъж се извиняваме за причиненото Ви неудобство. Задачата на екипите, които извършват планираните реконструкции е изключително отговорна и коства много усилия, но пък крайната цел е качествено и надеждно топлоподаване. Ето защо се надяваме, че ще ни извините за създадените битови затруднения поради липсата на топла вода или необходимостта от удължаване на сроковете, но отново Ви уверяваме, че подмяната на топлопреносната мрежа в кв. Лозенец се прави с цел подобряване качеството на услугата и намаляване на аварийността през зимата.

„Топлофикация София” ЕАД

За допълнителна информация: http://toplo.bg/
тел. 0700 11 111

 

Back To Top