skip to Main Content

СЪОБЩЕНИЕ НА „ТОПЛОФИКАЦИЯ“ ЕАД ЗА УДЪЛЖАВАНЕ НА СРОКА ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ТОПЛОПОДАВАНЕТО

„Топлофикация София“ ЕАД информира своите клиенти от кв. Лозенец в следните сгради – част от строителните обекти, на които се изпълнява рехабилитацията на топлопреносната мрежа, че поради по – късното стартиране на ремонтните дейности и спирането на топлата вода на 26.06.2015 г., а не на 18.06.2015 г. съответно се измества срока за възстановяване на топлоподаването от 4.08.2015 г. на 12.08.2015 г.

Ул.”Златовръх”№50-52,69,71
Бул.”П.К.Яворов” 50-56,58
Ул.”Бигла”№47,50-52,НПМГ,56-58-60,62,64
Ул.”Кричим” №65,67-69,78,82
Ул.”Кораб планина”№64,66,67,69-71,73
Ул.”Златовръх”№44
Ул.”Бигла””№53,55,57
Ул.”Златовръх”№31-35,37-41,49,51-53
Ул.”проф. Хараламби Тачев”№18
Ул.”Ведрина” №3,8,10
Бул.”П.К.Яворов”№34-36,48-40
Ул.”Галичица”№18,24,26,28;
Ул.”Плачковица”№5 бл.3;
Ул.”Коралб планина”№29-31А,32-34,33,35-37,38,39-41,42,11 ОДЗ,43,46
Ул.”Якубица”№12,14,16

Срокът за възстановяване подаването на топла вода към сградите на ул.”Галичица №30,30А”, ул.”Кораб планина” 48, ул.”Якубица 9-9А,11” се удължава до 12.08.2015 г. поради липса на разрешение за извършване на изкопни работи по ул.“Кораб планина“.

Срокът за възстановяване подаването на топла вода към клиентите в сградите на ул. „Якубица“ №13-15 се удължава до 12.08.2015 г. поради необходимостта да се изгради ново трасе за захранване на потребителите, тъй като достъпът за реконструкция на старото трасе не се разрешава от друг собственик.

Срокът за възстанвяване на топлоподаването към клиентите в сградите на ул. „Бигла“ 16, ул.“Трепетлика“ №№ 9-9А, 16,12 и ул. „ Кричим“ №№ 17-19 се удължава до 4.08.2015 г.също поради необходимостта за изграждане на алтеранативно трасе, тъй като друг собственик не разрешава достъп до старото трасе за реконструкция.

Допълнителни въпроси можете да отправяте към кол центъра на “Топлофикация София” EАД      на  тел. 0700 11 111 или да пишете на e-mail: remonti2015@toplo.bg.

http://toplo.bg/remonti-2015


Back To Top