skip to Main Content

СЪОБЩЕНИЕ НА „СОФИЙСКА ВОДА” АД във връзка с предстояща подмяна на водопровод по ул. „Горски пътник“

Във връзка с реализацията на Проект „Подмяна на уличен водопровод по: ул. „Горски пътник“ в участъка от ул.“Богатица“ до бул. „Черни връх“, СО – район „Лозенец“, ви предоставяме следната информация:
Начало на строително монтажните работи – 29.06.2015 г. в посока от ул. „Богатица“ към бул. „Черни връх“, като се предвижда затваряне на участъци от улицата и промяна на организацията на движението в района. Очаква се ремонтните работи да приключат на 10.08.2015 г.

ВРЕМЕННА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДВИЖЕНИЕТО

При изпълнение на уличния водопровод ще бъдат затваряни последователно участъци от по около 70 m, като се започва от ул. „Богатица“. Улиците в района осигуряват заобикаляне на затворения участък и достъп до всички сгради и дворове. В етапи от 1 до 5 ул. „Горски пътник” ще бъде отворена на вход/изход от ул. „Милевска планина” посока ул. „Богатица” и ул. „Богатица”.

В етапи от 6 до 10 ул. „Милевска планина” ще бъде еднопосочна, като се ограничава входът от ул. „Бунтовник” и се отваря ул. „Горски пътник” на вход/изход по посока ул. „Милевска планина” и ул. „Бунтовник” и бул. „Черни връх”. В етап 10 се предвижда затваряне на кръстовището на ул. „Горски пътник” и локалното платно на бул. „Черни връх”, за да се направи връзка със съществуващия водопровод в локалното платно на бул. „Черни връх”

Временната организация на движението да се изпълни със стандартни пътни знаци. Всички знаци трябва да отговарят на изискванията на БДС 1517 и на Наредба №3 от 2010 г. за временната организация и безопасността на движението при извършване на строителни и монтажни работи по пътищата и улиците.

Настоящият проект за ВОД е разгледан от ПКТОБД на 24.03.2015 г. и е съгласуван с Отдел „Организация и безопасност на движението“ на СO и СДВР „Пътна полиция“.

ЗАБЕЛЕЖКИ:

1. Всички изкопи в обхвата на пътното платно ще бъдат обезопасени, оградени с метална ограда и ще бъдат сигнализирани с лампи с мигаща жълта светлина. Надлъжно на изкопа е предвидено ограждане с пластмасова лента, ярко оцветена – С3.3.

2. Площите, върху които се извършват СМР, в обхвата на улицата ще са осветени в тъмната част на деня.

3. При извършване на строително-монтажните работи ще се спазват изискванията на действащите нормативни документи за безопасност и здраве при работа.

4. При извършване на СМР на тротоарите, изкопите ще бъдат оградени и сигнализирани. Ще се осигури безопасно движение на пешеходците.

5. След приключването на СМР и възстановяване на уличните настилки ще се премахнат временните знаци и ще се възстанови постоянната организация на движението.

За повече информация тел. 0700 1 21 21 или следете сайта на „Софийска вода” АД.

 

<<<ВИЖ СХЕМА 1 НА ВРЕМЕННАТА ОРГАНИЗАЦИЯ>>>
<<<ВИЖ СХЕМА 2 НА ВРЕМЕННАТА ОРГАНИЗАЦИЯ>>>

Back To Top