skip to Main Content

Съобщение за инвестиционно предложение за изграждане на ул. „Йордан Радичков“

ОБЯВА за заинтересованите лица и общественост

Обява изграждане на Радичков

 

Информация по чл. 4, ал. 3 от Наредбата за ОВОС

Информация за възложителя и редложението
Back To Top