skip to Main Content

СЪОБЩЕНИЕ за изменение и преиздаване на разрешително № 11530558/ 30.05.2019

за водовземане от подземни води чрез тръбен кладенец

 

img4798-2-3 (1)
Back To Top