skip to Main Content

Съобщение за издадена Заповед № РЛЦ22-РА-009/ 10. 03. 2022 г. на Главния архитект на Район „Лозенец“

На основание чл. 124 б, ал. 2 от ЗУТ Ви съобщаваме, че е издадена Заповед № РЛЦ22-РА-009/ 10. 03. 2022 г. на Главния архитект на Район „Лозенец“ – СО.

За повече информация, вижте пълния текст по-долу:

KV.19
Back To Top