skip to Main Content

СЪОБЩЕНИЕ: започват строителните работи по изграждане на ул. „Филип Кутев“ – Етап III (южно платно)

На 18.09.2023 започват строителните работи по обект „Изграждане на ул. „Филип Кутев“ в участъка от бул. „Черни връх“ до ул. „Сребърна“ – Етап III” (южно платно). Основната част от строително-монтажните работи ще се извърши без възпрепятстване на автомобилното движение. Преди започване на СМР в кръстовищата с ул. „Могилата“ и ул. „Флора Кънева“ промените в организацията на движението ще бъдат съобщавани своевременно. Съгласно актуалния в момента график на изпълнение, строителните работи ще продължат до 01.02.2024 г.

Back To Top