skip to Main Content

Спортен празник „Първа пролет” по проект „Спортувай с нас в Лозенец”

Днес, 14.04.2015 г. от 10.00 ч. в двора на ЦДГ № 93 „Славейче” се проведе спортен празник „Първа пролет”. Празникът е по проект „Спортувай с нас в Лозенец”, в изпълнение на общинската стратегия за развитие на физическото възпитание и спорта, в подкрепа на „София-Европейска столица на спорта-2018 г.” финансиран от Столична община.

В спортните мероприятия взеха участие над 120 деца от всички общински детски градини на територията на района. Децата участваха в подвижни и спортни игри, игри с въжета и мини футбол.
За всички участници бяха осигурени награди.

Гости на празника бяха г-жа Пелагия Чернева-Георгиева гл. експерт „Спорт, туризъм и младежки дейности” дирекция „ПИСТ”, представители на Столична община, директорите на детските градини, учители и родители.

Back To Top