skip to Main Content

СО Район „Лозенец“ процедура за възлагане на обществена поръчка – обновено

Предмет на поръчката: Корекция на река Драгалевска в участъка от О.Т.121-О.Т.122 до ул.”Сребърна”, м. НПЗ „Хладилника Витоша” част юг район „Лозенец” от Км 0+240 до Км 0+060”

Обновено на 26.06.2017

<<<Договор, сключен с избрания кандидат>>>

<<<Обявление за възложена поръчка на е-страницата на АОП>>>

Обновено на 17.05.2017

<<<Решение РД-09-62/17.05.2017>>>

Обновено на 16.05.2017

<<<Доклад на комисията по чл.103 ЗОП>>>

<<<Протокол от работата на комисията>>>

Обновено на 28.04.2017

<<<Протокол от работата на комисията в изпълнение на Решение 304/23.03.2017 г. на КЗК>>>

Обновено на 05.12.2016

<<<Решение на Възложителя>>>

Обновено на 02.12.2016

1.Протокол № 4 от работата на комисията

2. Доклад до Възложителя по тази ОП;

3. Указания на Възложителя до комисията;

4. Протокол № 5 от работата на комисията;

5. Утвърден от Възложителя доклад по тази ОП;

Обновено на 15.11.2016

<<<Протокол № 3 от работата на комисията>>>

Обновено на 03.11.2016

<<<Протокол № 2 от работата на комисията>>>

ВАЖНО съобщение до кандидатите: отварянето и оповестяването на ценовите оферти е насрочено за 09.11.2016 г. в 10 часа, в залата на ет. 4 на адм. сграда на район „Лозенец“ (София, бул. „Васил Левски“ № 2).

Предмет на поръчката: Корекция на река Драгалевска в участъка от О.Т.121-О.Т.122 до ул.”Сребърна”, м. НПЗ „Хладилника Витоша” част юг район „Лозенец” от Км 0+240 до Км 0+060”

Обновено на 25.07.2016
Протокол № 1 от работата на комисията

Обновено на 11.07.2016 г.
<<<<Разяснение по чл. 33, ал. 1 ЗОП>>>
Обновено на 07.07.2016 г.

<<<<Разяснение по чл. 33, ал. 1 ЗОП>>>

Обновено на 06.07.2016 г.

<<<<Разяснение по чл. 33, ал. 1 ЗОП>>>
<<<<Разяснение по чл. 33, ал. 1 ЗОП>>>

Обновено на 05.07.2016 г.

<<<<Разяснение по чл. 33, ал. 1 ЗОП>>>

<<<<Разяснение по чл. 33, ал. 1 ЗОП>>>

Обновено на 04.07.2016 г.

<<<<Разяснение по чл. 33, ал. 1 ЗОП>>>

<<<<Разяснение по чл. 33, ал. 1 ЗОП>>>

<<<<Разяснение по чл. 33, ал. 1 ЗОП>>>

Обновено на 30.06.2016 г.
<<<<Разяснение по чл. 33, ал. 1 ЗОП>>>

Обновено на 29.06.2016 г.
<<<<Разяснение по чл. 33, ал. 1 ЗОП>>>

Обновено на 27.06.2016 г.

<<<<Разяснение по чл. 33, ал. 1 ЗОП>>>

Обновено на 22.06.2016 г.

<<<<Разяснение по чл. 33, ал. 1 ЗОП>>>

Обновено на 16.06.2016 г.

<<<<Разяснение по чл. 33, ал. 1 ЗОП>>>

 Качено на 05.12.2016 г.

Предмет: Корекция на река Драгалевска в участъка от О.Т.121-О.Т.122 до ул.”Сребърна”, м. НПЗ „Хладилника Витоша” част юг район „Лозенец” от Км 0+240 до Км 0+060”

 <<<Съдиржание на преписката в АОП>>>

<<<Образци на документи>>>

<<<Докуметация към поръчката>>>

<<<Инвестиционен проект и РС>>>

Back To Top