skip to Main Content

СО РАЙОН „ЛОЗЕНЕЦ“ ОБЯВЯВА ПРОЦЕДУРА ЗА СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ ПО РЕДА И УСЛОВИЯТА НА ГЛАВА 26 ОТ ЗОП

Обновено на 31.01.2018

<<<Протокол от работата на комисията>>>

ПРЕДМЕТ:“Реконструкция и облагородяване на съществуващ площад „Велчова завера“, кв. 170А, м. „Лозенец 3 ч.“, район „Лозенец“

<<<ИНФОРМАЦИЯ В САЙТА НА АОП>>>

 

<<<ДОКУМЕНТАЦИЯ>>>


<<<ПРОЕКТНА ДОКУМЕНТАЦИА>>>
Забележка: Архив на части! След сваляне на архивирания файла с проекта е необходимо да го разархивирате в отделна директория и после всички файлове заедно- също в една директория.

 

Back To Top