skip to Main Content

СО РАЙОН „ЛОЗЕНЕЦ“ ОБЯВЯВА ОТКРИТ КОНКУРС ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Заповед на Възложителя за изменение на влязло в сила класиране

Обновено на 22.05.2018г.

<<<Протокол № 3 от работата на комисията>>>

<<<Доклад до Възложителя>>>

<<<Решение РД-09-119/21.05.2018 на Възложителя>>>

 

Обновено на 25.04.2018г.

<<<Протокол № 2 от работата на комисията>>>

Обновено на 16.04.2018г.

<<<Протокол № 1 от работата на комисията>>>

Предмет на поръчката: Обновяване  за  енергийна  ефективност  на  многофамилни  жилищни  сгради на територията на Столична община, район „Лозенец“, във връзка с „Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради“, приета с ПМС № 18/02.02.2015г., по обособени позиции:

1.Обособена позиция 1 – Упражняване на строителен надзор по време на строителството на Сграда с административен адрес: гр. София, район „Лозенец“, ул.  „Миджур“ №16

2.Обособена позиция 2 – Инвеститорски контрол по време на строителството на Сграда с административен адрес: гр. София, район „Лозенец“, ул.  „Миджур“ №16 3.Обособена позиция 3 – Упражняване на строителен надзор по време на строителството на Сграда с административен адрес: гр. София, район „Лозенец“, ул.  „Лале“ №  8

4.Обособена позиция 4 – Инвеститорски контрол по време на строителството на Сграда с административен адрес: гр. София, район „Лозенец“, ул. „Лале“ №  8

5.Обособена позиция 5 – Упражняване на строителен надзор по време на строителството на Сграда с административен адрес: гр. София, район „Лозенец“, ул. „Димитър Хаджикоцев“ № 27

6.Обособена позиция 6 – Инвеститорски контрол по време на строителството на Сграда с административен адрес: гр. София, район „Лозенец“, ул. „Димитър Хаджикоцев“ № 27

7. Обособена позиция 7 – Извършване на строително-монтажни дейности на Сграда с административен адрес: гр. София, район „Лозенец“, ул.  „Теодосий Търновски“ № 26.

8.Обособена позиция 8 – Упражняване на строителен надзор по време на строителството на Сграда с административен адрес: гр. София, район „Лозенец“, ул.   „Теодосий Търновски“ № 26

9.Обособена позиция 9 – Инвеститорски контрол по време на строителството на Сграда с административен адрес: гр. София, район „Лозенец“, ул. „Теодосий Търновски“ № 26

10.Обособена позиция 10 – Упражняване на строителен надзор по време на строителството на Сграда с административен адрес: гр. София, район „Лозенец“, ул. „Папа Йоан Павел II“ № 3

11.Обособена позиция 11- Инвеститорски контрол по време на строителството на Сграда с административен адрес: гр. София, район „Лозенец“, ул.  „Папа Йоан Павел II“ № 3

<<<Информация за преписката в АОП>>>

<<<Документация на поръчката>>>
 <<<ДОКУМЕНТАЦИЯ НА ПРОЕКТА>>>
Забележка: След сваляне на архивирания файла с проекта е необходимо да го разархивирате в отделна директория, като след това разархивирате само файл Proekti_sgradi_sanirane.part01 в същата директория.

Back To Top