skip to Main Content

Ремонт на ул. „Филип Кутев”

Във връзка с ремонта на ул. „Филип Кутев“ в участъка от бул. „Черни връх“ до ул. „Сребърна“, Етап 2 – от км 0+434 (10,37 м преди о.Т. 14) до 0+994,53 (6,73 м. след о.Т. 14g) – северно платно ще бъде затворен за движение участъкът от улицата между кръстовищата с ул. „Борис Руменов“ и ул. „Сребърна“ за периода 15.08.2022 г. до 20.12. 2022 г.
Относно затварянето за движение на самите кръстовища с ул. „Борис Руменов“ и ул. „Сребърна“ гражданите ще бъдат информирани допълнително.

Back To Top