skip to Main Content
Резултати от класирането на проектите по програма „Зелена София“ 2018 г.

Резултати от класирането на проектите по програма „Зелена София“ 2018 г.

На страницата на Столична община (тук) е публикуван утвърденият от Кмета на София списък на одобрените за финансиране през 2019 г. проекти по програма „Зелена София“.

От общо кандидатствалите, от район „Лозенец,“ със свои проекти 5 етажни собствености, своите идеи ще могат да реализират 4 от тях. Общо 4 е и броят на допуснатите до класиране проекти.

Столична община ще предостави на място и безвъзмездно заявените за изпълнение на проектите материали: градинска мебел – пейки и маси, перголи и беседки, кашпи и кошчета за отпадъци, разнообразие от дървесна и храстова растителност, многообразие от цветя и луковици. Пожелалите да ремонтират прилежащите междублокови пространства ще получат заявените материали за ремонт – тротоарни плочи, бордюри, антипаркинг елементи, пясък, цимент, бои, лакове и други. За подобряване състоянието на тревните площи по програмата се предоставят още плодна пръст, тревни смеси, мулч, материали за изграждане на алпинеуми, различна техника и инструменти за поддържане на засаденото и изграденото – мотики, лопати, храсторези, ножици за храсти, четки и много други.

Общият брой на одобрените проектни предложения за тази година, на територията на цяла София е 162. Това означава още 162 зелени и красиви междублокови пространства, за които практиката показва, че хората не само облагородяват, но и стопанисват с много любов и отговорност.

Доставката на материалите за изпълнението ще започне през втората половина на месец септември, а на растителността – през месец октомври, съобразено с метеорологичните условия, за да се гарантират най-добрите възможности за засаждане на растителността.

Очакваме с нетърпение обратна връзка и снимки на реализираните пространства.

Back To Top