skip to Main Content

Режим на продажбата, сервиране и употреба на спиртни напитки на 25 и 26 май 2019г.

Издадена е заповед на Кмета на Столична община относно режима на продажба, сервиране и употреба на спиртни напитки  на 25 и 26 май 2019г. в изборните помещения и непосредствено прилежащите им територии в границите на Столичната община на 25 и 26 май 2019г.

<<<Заповед>>>

Back To Top