skip to Main Content

Район „Лозенец” с един подаден проект по „Зелена София”

Само един проект от район „Лозенец” ще се включи в надпреварата по програма „Зелена София” тази година. Предложението е на родителското настоятелство на ЦДГ 93 и е за озеленяване и поставяне на паркови съоръжения в двора на детската градина. Ако бъде одобрен, в реализацията и в последваща поддръжка, ще се включат почти всички родители.

Програма „Зелена София” дава възможност за финансиране на малки проекти на етажни собствености, сдружения на собственици и юридически лица с нестопанска цел. Основната и идея е подобряване на състоянието на зелените площи общинска собственост, чрез подпомагане на гражданското общество в реализацията на проекти, целящи да подобрят състоянието на заобикалящото ги пространство и осигуряване на условия за активно гражданско включване и участие при благоустрояване и използване на прилежащи територии и околни пространства в жилищните квартали, за подобряване условията за живот и отдих.

Въпреки улеснената процедура по кандидатстване и широкия набор от възможности, които предоставя Програмата, за съжаление интереса на Лозенчани за участие е много малък.

Практиката, обаче показва, че при добро желание, инициативност и малко доброволен труд, може да се постигне много. Пример за това са живущите на ул. „Бунтовник” 52, които с минимални средства са успели да постигнат завидни резултати и да превърнат заобикалящото ги пространство в едно много приятно и уютно място. Самите те признават, че не са вложили много средства – част от предметите в интериора са буквално от кофите за боклук. Но са вложили много от себе си, водени от желанието да направят дома си по-чист, подреден и приветлив.
Надяваме се техния пример да се превърне в практика и за в бъдеще все повече домове да се радват на такива стопани.

 

 

Back To Top