skip to Main Content

Район „Лозенец“ – постоянен партньор на БЧК

В началото на м. Януари 2016 г. се проведе отчетното събрание на Първа териториална организация на БЧК към която е и дружеството „Лозенец-2”, в което членуват служители от район „Лозенец”, директори на детски и учебни заведения и председатели на читалища.

На събранието присъстваха членове и гости, като: г-н Христо Григоров – председател на БЧК и член на Териториалния съвет, г-жа Петранка Неделкова – директор на СС на БЧК, проф. Здравко Маринов – зам.-председател на НС и председател Столичната организация на БЧК, Спаска Тасева – зам.-директор на СО на БЧК, г-жа Ирена Димитрова – директор на дирекция „ПИСТ“, г-жа Рени Дренкова, председател на дружество „Лозенец-2” и началник отдел „ОКСЕ”, район „Лозенец”.

Присъстваше и г-жа Бойка Стефанова, която от името на всички директори на детски заведения изказа благодарност за доброто сътрудничество.

Район „Лозенец” участва активно и се включва във всички благотворителни кампании на БЧК. През 2015 г. изработихме мартенички заедно с директори, учители, деца и родители от детските заведения в район „Лозенец”. Средствата от продажбата им бяха дарени на „Дома на слепи лица“. Традиция е да участваме всяка година в благотворителната Коледна кампания на БЧК чрез продажба на картички.

През 2014 г. ЦДГ № 141 участва, като пилотна градина в програмата „Дръж под око“ на Водно-спасителната служба към БЧК. Тази дейност ще се развива и в следващите години, тя не е епизодична, а с постоянен характер.

С удоволствие ще продължим да работим заедно за тази благородна кауза, да подаваме ръка на нуждаещите се, да помагаме в нужда, в болка.

Back To Top