skip to Main Content

Район „Лозенец“ открива процедура за възлагане на обществена поръчка

Предмет: „ОХРАНА НА УЧИЛИЩА И ДЕТСКИ ГРАДИНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА РАЙОН “ЛОЗЕНЕЦ” СО

Краен срок за получаване на оферти или на заявления за участие – 27.04.2015 г., 17:00 ч.

<<<ИЗТЕГЛИ ДОКУМЕНТАЦИЯТА ОТ ТУК>>>

<<<ВИЖ ОБЯВЛЕНИЕТО ОТ САЙТА НА АОП>>>

<<<ВИЖ РЕШЕНИЕТО ОТ САЙТА НА АОП>>>

Back To Top