skip to Main Content

Район „Лозенец“ открива процедура за възлагане на обществена поръчка

Предмет: „ Доставка на хранителни продукти за нуждите на Детски ясли на територията на район „Лозенец” СО
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие: 01/04/2015 17:00

<<ИЗТЕГЛИ ДОКУМЕНТАЦИЯТА ОТ ТУК>>

<<<ВИЖ ОБЯВЛЕНИЕТО ОТ САЙТА НА АОП>>>

<<<ВИЖ РЕШЕНИЕТО ОТ САЙТА НА АОП>>>

<<<РАЗЯСНЕНИЯ ПО ДОКУМЕНТАЦИЯТА>>>

 

Back To Top