skip to Main Content

Район „Лозенец „ обявява публична покана с предмет:

„Периодични доставки на канцеларски материали, компютърни консумативи за нуждите на район „Лозенец „ СО
<<<<ИЗТЕГЛИ ДОКУМЕНТАЦИЯТА ОТ ТУК>>>
<<<<ВИЖ ПОВЕЧЕ ОТ САЙТА НА АГЕНЦИЯТА ЗА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ>>>>

<<<ПРОТОКОЛ ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА КОМИСИЯ ЗА ОТВАРЯНЕ НА ПОСТЪПИЛИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ И КЛАСИРАНЕ НА УЧАСТНИЦИТЕ>>>
<<Ценово предложение спечелил кандидат>>
<<<Договор за възлагане>>>

Back To Top