skip to Main Content

Район „Лозенец“ обявява конкурс чрез Публична покана с предмет: „Периодични доставки на канцеларски материали, компютърни консумативи за нуждите на район „Лозенец „ СО“

<<<ПРОТОКОЛ 2 ОТ ЗАСЕДЯНИЕ НА КОМИСИЯ – КЛАСИРАНЕ НА УЧАСТНИЦИТЕ>>>
<<<ПРОТОКОЛ ОТ ЗАСЕДЯНИЕ НА КОМИСИЯ ОТ ОТВАРЯНЕ НА ПОСТЪПИЛИ ОФЕРТИ>>>

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:  28/03/2016,  17:00 ч.

<<<Виж обявената процедура >>>

<<<Документи за участие>>>

 

Back To Top