skip to Main Content

Район „Лозенец“ е партньор в одобрен Проект финансиран по Програма „Европа“ на Столична община

Днес, Фондация „Формат СФФ“ подписа договор за реализацията на Проект „Разработка на електронна интерактивна карта на историческите и културни пространства и обекти, разположени на територията на район „Лозенец“, която да спомогне за приобщаване на тези обекти към обществения живот на столицата“. Проектът се реализира с финансовата подкрепа на Столична община, по Програма „Европа“ и се осъществява в партньорство с район „Лозенец“.

Проектът има за цел да подпомогне взаимодействието между районната администрация, неправителствения сектор и обществеността в развитието на културно-историческите пространства на столицата и съответно, съвместно с местните общности, да разработи стратегии и проекти за приобщаването на историческите обекти към обществения живот на района и столицата.
Създаването и реализирането на електронна интерактивна карта на историческите и културни пространства и забележителности, разположени на територията на район „Лозенец“, ще създаде условия и ще позволи достъп в реално време до културата, историята, религията и на граждани от различни социални и етнически групи и ще спомогне за тяхното включване в културните процеси на района. Ще се даде възможност за поглед и оценка на съответните обекти и пространства, което ще е една стабилна база за дискусии и изготвяне на стратегии, като по този начин се създават предпоставки за вдъхване на нов живот на обектите.
Проектът насърчава културния обмен, чрез идеи за прояви в откритото градско пространство и позволява приобщаване и вписване в съвременните културни и обществени процеси и добрите европейски практики.
Изпълнението на проекта ще спомогне за децентрализацията на културния живот от център към периферия.

От своето създаване досега, „Формат СФФ“ фокусира дейностите си върху насърчаването и популяризирането на работата на български и чуждестранни творци, както и върху организирането на дейности, които развиват съвременната аудиовизуална култура, водена от основната си мисия за културно обогатяване на общността и синергия на българския социум с глобалните европейски културни процеси и политики.
„Всеки творец се нуждае от свое поле за изява, а тя се нуждае от подходящо пространство. Район „Лозенец“ разполага с уникални пространства, които за съжаление с времето някак си са се изгубили, в забързаното ни ежедневие и именно, проекти, като този ще ни помогнат да ги направим, отново център на местната култура“, каза г-н Дреков, кмет на район „Лозенец“.

Back To Top