skip to Main Content

Разрешение за поставяне на рекламни елементи с индивидуален проект съгл. чл. 57 от ЗУТ

Необходими документи Срок Цена Формуляр
1. Заявление
2.Лична карта
3.Документ за собственост
4.Копие от одобрена схема за поставяне или копие от одобрена скица с указан начин на поставяне
5.Инвестиционен проект по всички части
1 месец обикновена-300 лева  Заявление
Back To Top