skip to Main Content

ПУБЛИЧНА ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРС: СМР на открити спортни съоръжения в двора на 107 ОУ „Хан Крум“

ДОКУМЕНТАЦИЯ
ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ
КС_107 ОУ

Акт за общинска собственост
Рзрешение за строеж – СО
РС170_20141208
Скица
ПРОЕКТНА ДОКУМЕНТАЦИЯ:
DOC_20150616121218 DOC_20150616121230 DOC_20150616121238 MYSCAN_20150616_0001 MYSCAN_20150616_0002

DOC_20150616121448 DOC_20150616121458 DOC_20150616121530 MYSCAN_20150616_0003 MYSCAN_20150616_0004 MYSCAN_20150616_0005 MYSCAN_20150616_0006

Back To Top