skip to Main Content

Протокол от работата на комисията за разглеждане на оферти за конкурс „Конструктивно укрепване на 120 ОУ“ и заповед за класиране

Протокол и заповед – текст

Back To Top