skip to Main Content

Промяна на ЕГН на български гражданин

Необходими документи Срок Цена Формуляр
1. Заявление;
2. Документ за самоличност;
3. Документ за гражданско състояние;
4. Документ за платена такса в СО;
5. Заявление от МП;
6. Документ за платена такса за МП;
Искане
Back To Top