skip to Main Content
Lozenets (1)

Район “Лозенец” стартира инициатива Красива градска среда през всички сезони“.  Идеята е да превърнем градската среда в по-приветлива и наситена с изкуство.

Започваме с преобразяването на трафопостовете в района с помощта на изкуството на графитните артисти. А след това и на други общински пространства. Различните инициативи ще бъдат финансово подкрепени от дарители.

Предвиждаме провеждане на ежегоден конкурс „Изкуството навсякъде около нас“,  обвързан с благотворителни каузи, под патронажа на кмета на район „Лозенец“.

За идеи и предложения можете да ни пишете на e-mail: e.spasova@lozenets.eu или на страницата на Района във Фейсбук!

Очакваме Вашата подкрепа!

Back To Top