skip to Main Content

ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО НА АТМОСФЕРНИЯ ВЪЗДУХ НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА ЗА ПЕРИОДА 2015-2020 г. – НАМАЛЯВАНЕ НА ЕМИСИИТЕ И ДОСТИГАНЕ НА УСТАНОВЕНИТЕ НОРМИ ЗА ФИНИ ПРАХОВИ ЧАСТИЦИ ФПЧ10

<<<ПРОГРАМАТА МОЖЕТЕ ДА ВИДИТЕ ТУК>>>>


 

Back To Top