skip to Main Content

Приемане на документи за продажба на общински жилища на настанени в тях граждани по административен ред

Необходими документи Срок Цена Формуляр
1. Заявление /по образец/;
2. Настанителна заповед;
3. Декларация за семейно и имотно положение;
4. Удостоверение от служба по вписване за извършени сделки с имоти на територията на Столична община, а при необходимост и от други населени места
5. Удостоверение от Данъчна служба за декларирани недвижими имоти
6. Копие от бракоразводно дело
7. Документ за платена такса
безплатно
Back To Top