skip to Main Content

С Решение от 2 септември 2021 г. на Народното събрание за насрочване на избори за президент и вицепрезидент и Указ № 245 от 14 септември 2021 г. на Президента на Република България за насрочване на избори за Народно събрание, изборите за президент и вицепрезидент и предсрочните избори за народни представители са насрочени за произвеждане в един и същи ден – 14-ти ноември 2021 г.

4. 11. 2021 г. 

Он-лайн обучение на СИК

Районна избирателна комисия 23 – София уведомява, че обучението на членовете на секционни избирателни комисии в 23 изборен район – София, ще се извърши дистанционно, чрез електронната онлайн платформа TEAMS, достъпна на електронната страница на РИК 23 по график, както следва:

Първа дата – 08.11.2021 г. /понеделник/ от 18:30 ч.  включете се тук.

Втора дата – 09.11.2021 г. /вторник/ от 18:30 ч. включете се тук.

Видеозаписи от проведените обучения ще бъдат достъпни за ползване на електронната страница на РИК 23 в раздел „Съобщения“.

2. 11. 2021 г. 

Важна информация за хората с увредено зрение и двигателни затруднения

Със заповед на Йорданка Фандъкова, СОА21-РД09-1459/ 1. 11. 2021 г., дирекция „Транспорт“ – СО се задължава да осигури на избирателите с увредено зрение или затруднения в придвижването специализиран транспорт, с цел възможност да упражнят правото си на глас в съответната секция.

На безплатен телефон 0800 20 720 от 7:00 до 20:30 часа на 13 ноември 2021 г. и от 7:00 до 19:30 часа на 14 ноември 2021 г. ще се приемат заявки за помощ от отдел „Транспортно обслужване“, дирекция „Транспорт“ – СО.

1. 11. 2021 г.

ГЛАСУВАНЕ НА ИЗБИРАТЕЛИ, ПОСТАВЕНИ ПОД ЗАДЪЛЖИТЕЛНА КАРАНТИНА ИЛИ ИЗОЛАЦИЯ

Избирателите, поставени под задължителна карантина или задължителна изолация съгласно Закона за здравето, гласуват в мястото, където са поставени под задължителна карантина или задължителна изолация с подвижни избирателни кутии при спазване на всички противоепидемични мерки.

В случай, че желаете да гласувате с подвижна избирателна кутия, може да заявите желанието си в срок до 14 ноември 2021 г.  по един от следните начини, в съответствие с чл. 28, ал. 3 от ЗМДВИП и Решение 831-ПВР/НС от 29 октомври 2021 г. на ЦИК, изм. и доп. с Решение № 837-ПВР/НС от 01.11.2021 г.:

1.  В писмена форма, чрез саморъчно подписано заявление  по образец – Приложение  към Решение № 837-ПВР/НС/от 01.11.2021 г. на Централната избирателна комисия (ЦИК) (чл. 28, ал. 3 от ЗМДВИП и т. 4, т. 5 и т. 17 от Решение 831-ПВР/НС от 29 октомври 2021 г. на ЦИК, изм. и доп. с Решение № 837-ПВР/НС/от 01.11.2021 г. на ЦИК):

 • подадено от упълномощено лице с пълномощно (без изискване за нотариална заверка на същото) в Столична община/районната администрация;
 • изпратено по факс: 02 988 56 97;
 • изпратено по пощата на адрес: гр. София, ул. „Московска“ № 33, Столична община.
  БЛАНКА ЗА ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ГЛАСУВАНЕ

2. По електронен път, чрез подаване на електронно заявление, като за същото не се изисква електронен подпис:

 • чрез Портала на Столична община за електронни услуги – избори за президент и вицепрезидент на Република България и избори за Народно събрание – 14.11.2021 г. (без да е налице изискване за Квалифициран електронен подпис (КЕП))
https://izbori.sofia.bg/public/home/izbori/index

Подаване на заявление можете да извършите и към Район „Лозенец“

 •  на ел. поща lozenets@sofia.bg – БЛАНКА

Органът по чл. 23 ал. 1 от ИК извършва проверка и установява наличието на основание на избирателя (поставяне под задължителна карантина или задължителна изолация) по служебен път, като същият вписва избирателите, поставени под задължителна карантина или задължителна изолация, в списък за гласуване с подвижна избирателна кутия след извършване на проверка в съответната регионална здравна инспекция.

Органът по чл. 23, ал. 1 ИК уведомява заявителя за включването му в избирателния списък за гласуване чрез подвижна избирателна кутия по телефон или чрез електронна поща, посочени в заявлението му.

1. 11. 2021 г.

Във връзка с предстоящите избори за президент и вицепрезидент на Република България и предсрочни избори за парламент, по инициатива на Централната избирателна комисия, Районната избирателна комисия в 23 МИР и Район „Лозенец“, ще се проведе още една информационна среща с гражданите на 4. 11. 2021 г. (четвъртък) от 10:00 часа в залата на НЧ „Пенчо П. Славейков 1921“, бул. „Черни връх“ № 35. По време на срещата ще бъде направена демонстрация на машинно гласуване и ще бъде отговорено на всички възникнали въпроси.

Заповядайте!

5. 10. 2021 г.

Важна информация!

Как могат избирателите да проверят адреса на избирателната си секция?

В Интернет 
https://arcgis.sofia.bg/EsriBg.Sofia.Municipality.Elections/“ target=“_blank“ rel=“noopener noreferrer“>https://arcgis.sofia.bg/EsriBg.Sofia.Municipality.Elections/
https://www.grao.bg/elections/“ target=“_blank“ rel=“noopener noreferrer“>https://www.grao.bg/elections/

Със SMS
Изпраща се SMS на номер 18429. Номерът 18429 е единен и за трите мобилни оператора (А1, Теленор и Виваком). Цената на SMS e 25 стотинки без ДДС. В текста на SMS се изписват единствено десетте цифри на ЕГН. Системата връща SMS с номера и адреса на избирателната секция за въведения ЕГН.

На стационарен или мобилен телефон
Избира се 0800 1 4726 („0800 1 GRAO“). Тел. 0800 1 4726 е безплатен за цялата страна.

5. 10. 2021 г.

Подаване по електронен път, в законоустановения срок чрез ГД ГРАО при Министерство на регионалното развитие и благоустройството на следния адрес: https://regna.grao.bg/,

е възможно за следните заявления:

 • Заявление за вписване в избирателния списък по настоящ адрес в изборите за президент и вицепрезидент на Републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г. (по чл. 36, ал. 1 от Изборния кодекс) – до 14 дни преди изборния ден.

Чрез Столична община на следния адрес: https://izbori.sofia.bg/public/home/izbori/index

 • Заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия (по чл. 37, ал. 1 и 2 от Изборния кодекс) – до 14 дни преди изборния ден. За заявяване на услугата не се изисква наличие на квалифициран електронен подпис;
 • Заявление за изключване от списъка на заличените лица преди предаване на избирателния списък на СИК в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г. (по чл. 39, ал. 2 – 6 от Изборния кодекс). Изисква се да разполагате с квалифициран електронен подпис (КЕП), издаден от българските доставчици на удостоверителни услуги;
 • Заявление – декларация за изключване от Списъка на заличените лица от избирател, заявил, че ще гласува извън страната и заличен от избирателния списък по постоянния му адрес на това основание преди предаването на избирателния списък на СИК в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г. (чл. 315, ал. 2, чл. 252, ал. 2 във връзка с чл. 39, ал. 2 ИК). Изисква се да разполагате с квалифициран електронен подпис (КЕП), издаден от българските доставчици на удостоверителни услуги.

В уведомление от 1 октомври 2021 г. и писмо до политическите партии и коалиции Константин Павлов, кмет на Район „Лозенец“ – СО, обяви датата за провеждане на консултации за сформиране съставите на секционните избирателни комисии:

ден: 6 октомври 2021, сряда

час: 10:00

място: бул. „Васил Левски“ № 2, Заседателна зала, 7 ет.

Back To Top