skip to Main Content

Предстоящо планово миене на улични платна в район „Лозенец“

С цел безпрепятствено извършване на миенето на улични платна, площади и други територии, предназначени за обществено ползване в район „Лозенец“, Йорданка Фандъкова – кмет на Столична община – въвежда, със Заповед от 4 юни 2021, временна забрана за ползване на улици, площади или участъци от тях от МПС в съответните дни, отредени за миене и закрива временно частично или цялостно участъци от „Синя/ Зелена зона“ и/ или „служебен абонамент“ за периода на миенето.

ГРАФИК за миене

Карти на обхвата на каретата за миене по номера: каре № 59, каре № 60, каре № 61, каре № 62, каре № 63, каре № 64, каре № 65, каре № 66, каре № 67, каре № 68

С цел качество на миенето и пълен достъп до замърсените улици и тротоари, собствениците и водачите на МПС да преместят същите в определените за миене, според горния график, дни за времето от 7:00 до 16:30.

Телефон за информация за репатрирани автомобили: 070013233

Back To Top