skip to Main Content

Предстоящото разкриване на нови групи в общински детски заведения

Уважаеми родители,

Във връзка с предстоящото разкриване на нови групи в общински детски заведения, Ви информираме следното:

1. На 11.11.2013 г. в Информационната система за обслужване на детските заведения ще бъдат обявени нови свободни места за класирането, което ще се извърши на 16.11.2013 г. за ОДЗ 175 – гр. София, РАЙОН „ЛОЗЕНЕЦ”, М. „ВИТОША-ВЕЦ СИМЕОНОВО”, УЛ. „ТОДОР Ф. ЧИПЕВ” № 1.


Записването на класираните деца за ОДЗ 175 – район „Лозенец” ще се извършва в сградата на район „Лозенец” на бул. „Васил Левски” № 2, етаж 3, кабинет 32, тел. 02/963-22-84.

2. На 04.11.2013 г. в Информационната система за обслужване на детските заведения ще бъдат обявени съответния брой нови места за класирането, което ще се извърши на 09.11.2013 г. за ОДЗ 93, ОДЗ 80 и ЦДГ 85 – район „Красно село”, ОДЗ 62 – район „Оборище”, ОДЗ 13 – район „Искър”, ЦДГ 179 – район „Нови Искър” и ОДЗ 180 – район „Панчарево”;

3. Срокът за записване на класираните деца ще бъде 1-седмичен. В рамките на указания срок е необходимо родителите на класираните деца да подадат заявления за записване в съответните детски заведения.

ВНИМАНИЕ!!! Тъй като горе цитираните детски заведения са в процес на изграждане и довършителни работи, посещението на децата ще се осъществи след въвеждане в експлоатация на съответното детско заведение. В зависимост от етапите на изграждане и въвеждане в експлоатация, този срок ще бъде различен. Всяко детско заведение ще организира родителски срещи, на които ще бъдат уточнени процедурите, свързани с посещението на децата.

 

Back To Top