skip to Main Content

Предстои масово премахване на сухи дървета

Скъпи Лозенчани,

Район „Лозенец” предприе инициатива да опише и премахне едновременно всички сухи и опасни дървета на територията на района, за които до този момент не е имало сигнали от Вас.
Молим за Вашето съдействие и се надяваме с Ваша помощ да открием всички сухи дървета на територията на района.

За аварийно премахване можете да подавате дървета, които отговарят на следните изисквания:

-Дървото е над 50% сухо,без листна маса, с наличие на голям брой сухи клони, изгнило, с хралупи и нарушена кора.

– Дърветата трябва да са на общинска територия, в междублоково пространство. Алейни (улични дървета), и дървета в училища и детски градини, не могат да бъдат премахвани от районната администрация, тъй като се стопанисват от Дирекция „Зелена система”.

Дървета в частни имоти са собственост и отговорност на собствениците на земята.

Необходимата ни информация е точен адрес, на който се намира дървото. От голяма помощ би било, ако изпратите и снимка на дървото. Нашите специалисти ще извършат оглед и ще преценят състоянието му, след което дървото ще бъде добавено в списък със заповед за незабавно и аварийно премахване от общинска територия.

Към настоящия момент в карето бул.” Джеймс Баучер”, бул.” Никола Вапцаров”, бул. „Черни връх” и ул.”Якубица” са описани и констатирани над 80 бр. сухи и опасни дървета, които предстои да бъдат премахнати в рамките на месец ноември.

Back To Top