skip to Main Content

ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ НА УЛ. „БОГАТИЦА”

На 22.12.2014 г. от 18:00 часа в заседателната зала на Втора английска езикова гимназия „Томас Джеферсън”, на адрес: София, ж.к. „Стрелбище”, ул. „Траянова врата” 26, ще се проведе представяне на „Проект за ИПР за ул. „Богатица” в участъка от бул. „Арсеналски” до бул. „Джеймс Баучер”, м. „Лозенец“ – I ч.“ и м. „Лозенец – Жилищна група Южен парк”.

След представянето, в срок до 05.01.2015 г. могат да се подават писмени становища по проекта, които да се адресират до Кмета на район „Лозенец”. Становищата се подават в деловодството на районната администрация на адрес: София, бул. „Васил Левски”2, ет. 2. Те трябва да съдържат общ коментар, конкретни мотивирани предложения, доказателства за пропуснати ползи от не въвеждането на други варианти.

Становища постъпили след определения срок няма да се разглеждат.

В срок до 09.01.2015 г. всички писмени становища ще бъдат разгледани и систематизирани от комисия, назначена с отделна заповед на Кмета на район „Лозенец”, която ще изготви обобщен доклад.

За срока на изготвяне на писмените становища (до 05.01.2014 г.), проектът ще се намира в сградата на район „Лозенец”, ет. 3, отдел „Кадастър, регулация и устройство на територията”, като допълнителна информация по проекта можете да получите от г-жа Нина Стефанова в рамките на приемното време – вторник и четвъртък от 10:00 до 12:00 часа.

На 12.01.2015 г. от 18:00 часа, в заседателната зала на Втора английска езикова гимназия „Томас Джеферсън”, на адрес: София, ж.к. „Стрелбище”, ул. „Траянова врата” 26, ще се проведе обществена дискусия и обсъждане на гореспоменатия проект.

За участие в дискусията ще бъдат отделно поканени лицата, представили писмени становища, след представянето, и екипа разработил проекта.

 

Back To Top